TALCO TOUR

Talco at ESP / Donosti / Sala Doka

December 29 @ 8:00 - 17:00 ,

Talco at ESP / León / Espacio Entrevias

December 30 @ 8:00 - 17:00 ,

Talco at CAT / Valencia / Festivern

December 31 @ 20:00 - 23:00 Festivern,

Talco - Dalla Pallida Mirò

Talco - Silent Town - OUT NOW!

DISCOGRAPHY